1. Polityka Prywatności – Postanowienia Ogólne

a. Poniższa polityka prywatności (“Polityka Prywatności“) przedstawia naszą politykę w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, które gromadzimy poprzez

– naszą stronę internetową z adresem lnianemuchy.pl (“Strona Internetowa“),

– aplikacje podmiotu powiązanego WOAH (“Aplikacja”); oraz poprzez

Dane osobowe to informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Ciebie jako osoby fizycznej (“Dane Osobowe“).

c. Masz możliwość zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności klikając na link zatytułowany “Polityka Prywatności”, znajdujący się na dole każdej strony witryny internetowej. Będziemy wdzięczni za dokładne zapoznanie się z tą Polityką Prywatności.

d. Możesz przeglądać nasze Strony, dowiedzieć się ciekawych rzeczy odwiedzając je oraz udostępniać te treści innym osobom. Możesz również utworzyć konto do dostępu do wszystkich Stron połączonych z centralną Bazą Danych Kontaktów z Klientami Lnianemuchy (“Konto”) oraz uczestniczyć w promocjach. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe podawane przez Ciebie w czasie rejestracji konta, zapoznaj się z tą polityką prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich użytkowników naszych Stron bez względu na to, czy są użytkownikami zarejestrowanymi.

2.  Jakie Twoje Dane Osobowe gromadzimy? 

a. Twoje Dane Osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy

Gromadzimy i przetwarzamy następujące informacje o Tobie:

· Nazwisko;

· Imię;

· Płeć;

· Data urodzenia;

· Nazwa użytkownika;

· Adres pocztowy;

· Numer telefonu (w tym numer telefonu stacjonarnego i komórkowego);

· Adres e-mail;

· Profil publiczny w Mediach Społecznościowych: imię i nazwisko, nazwa użytkownika, zdjęcia, “lajki”, lokalizacja, inne informacje z profilu publicznego;

· Treści utworzone przez użytkownika w Mediach Społecznościowych: zdjęcia, teksty, nagrania wideo, symbole, hasztagi, nagrania udostępniane przez Ciebie w Mediach Społecznościowych;

· Dane o lokalizacji;

· Hobby i zainteresowania;

· Zwyczaje konsumenckie;

· Informacje dotyczące przeglądarki i urządzenia: adres IP, adres MAC, identyfikator wyświetlania reklam Google, Tożsamość dla Reklamodawców (ID urządzenia);

· Dane z pliku dziennika serwera;

· Informacje dotyczące Twojego korzystania z Aplikacji;

· Dane Osobowe powiązane z Aktywnością / Zaangażowaniem (np. dane i czas aktywności na odpowiednich Stronach, ile razy odwiedziłeś daną Stronę, na jakie pozycje kliknąłeś).

b. Prosimy, abyś nie przysyłał nam ani nie ujawniał żadnych Danych Wrażliwych na Stronach lub w powiązaniu z nimi, ani w inny sposób nie podawał nam takich danych.

“Dane wrażliwe” to Dane Osobowe związane z aspektami wrażliwymi, takimi jak poniższe:

· pochodzenie rasowe lub etniczne,

· poglądy polityczne,

· wyznanie lub inny światopogląd,

· stan zdrowia,

· dane o karalności,

· członkowstwo w związku zawodowym,

· orientacja seksualna.

3. W jaki sposób gromadzimy Twoje Dane Osobowe? 

Gromadzimy Twoje Dane Osobowe w sposób następujący:

· Poprzez Strony: gromadzimy Dane Osobowe poprzez Strony.

· Offline: Gromadzimy Twoje Dane Osobowe offline, np. w przypadku, gdy kontaktujesz się z obsługą klienta;

· Kiedy pobierasz Aplikację:  kiedy pobierasz Aplikację i korzystasz z niej, śledzimy i gromadzimy dane dotyczące korzystania z tej Aplikacji, takie jak data i godzina uzyskania przez Aplikację na Twoim urządzeniu dostępu do naszych serwerów, oraz jakie informacje i pliki zostały pobrane do Aplikacji, w oparciu o numer Twojego urządzenia;

· Lokalizacja fizyczna: gromadzimy dane o fizycznej lokalizacji Twojego urządzenia, np. z wykorzystaniem sygnałów satelitarnych, masztów telefonii komórkowej lub sygnałów Wi-Fi;

· Stosowanie cookies: gromadzimy Twoje Dane Osobowe, kiedy przeglądasz Strony, z wykorzystaniem. Gromadzenie i przetwarzanie przez nas Twoich Danych Osobowych z użyciem cookies zostało uregulowane w Polityce Cookies, z którą powinieneś się dokładnie zapoznać. Możesz wyrazić, lub odmówić zgody na zastosowanie cookies (z wyjątkiem Absolutnie Niezbędnych Cookies ustalonych w Polityce Cookies) zaznaczając lub odznaczając odpowiednie pola wyboru w Centrum Preferencji dostępnym tutaj https://id.coke.com

Dane Osobowe, które dostarczasz przez Strony, są łączone z Danymi Osobowymi i innymi Informacjami dostarczanymi nam przez Ciebie (online lub offline), lub z uzyskiwanymi przez nas w inny sposób online lub offline.

4. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe? 

Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe do następujących celów:

a.  Odpowiedź na Twoje wnioski / kontakty związane z administrowaniem

· Wykorzystujemy dane do odpowiedzi na Twoje zapytania, wątpliwości i uwagi oraz w celu realizacji Twoich wniosków.

Podstawa prawna przetwarzania: Nasze uzasadnione interesy w odpowiedzi na Twoje zapytania.

· Wykorzystujemy dane do wysyłania Ci informacji administracyjnych, takich jak np. informacje dotyczące Stron, jak również zmian naszych warunków oraz zmian niniejszej Polityki Prywatności.

Podstawa prawna przetwarzania: Nasze uzasadnione interesy w informowaniu Cię o zmianach na naszych Stronach, zmianach naszych warunków oraz zmianach niniejszej Polityki Prywatności w sposób terminowy.

b. Analiza danych z wykorzystaniem Twojego profilu publicznego w Mediach Społecznościowych oraz udostępnianych treści

 

· Gromadzimy Twoje Dane Osobowe w celu ustalenia Twojego zaangażowania w naszych Mediach Społecznościowych oraz analizy Twoich zainteresowań. Konkretnie, gromadzimy treści udostępniane przez Ciebie w Mediach Społecznościowych i Twoim publicznym profilu w tych Mediach w celu analizy tych informacji oraz ustalenia trendów w zakresie zachowań konsumentów i wzorców zachowań na podstawie tej analizy. Pomaga nam to poznać naszych użytkowników Mediów Społecznościowych lepiej – co lubią, jak reagują na nasze produkty, usługi i treści. Dzięki lepszemu poznaniu tych użytkowników Mediów Społecznościowych możemy dopasować nasze Strony do ustalonych preferencji użytkowników i również bardziej ogólnie – udoskonalić produkty.

Podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda

Możesz wyrazić zgodę lub odmówić zgody na takie gromadzenie i wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych do wyżej wymienionego celu, ustawiając swoje preferencje prywatności w tabeli dotyczącej prywatności, dostępnej na Stronach https://id.coke.com . Musisz jedynie kliknąć na odpowiednią kratkę, jeśli chcesz, aby Twoje Dane Osobowe były przetwarzane do celu umożliwienia nam przeprowadzania analizy tych Danych z wykorzystaniem Twojego publicznego profilu w Mediach Społecznościowych oraz udostępnianych treści do ustalenia trendów i udoskonalania naszych Stron, oraz bardziej ogólnie – produktów i usług Lniane muchy, oraz “odkliknąć’ kratkę, jeśli sobie tego nie życzysz. Kratka jest niezaznaczona domyślnie.

Swoją zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych do wyżej wymienionego celu możesz wycofać poprzez wejście do tabeli dotyczącej prywatności, dostępnej na Stronach, oraz “odkliknięcie” odpowiedniej kratki. O wycofaniu swojej zgody możesz zawiadomić nas również e-mailem, dzwoniąc do nas lub pisząc, wykorzystując dane kontaktowe podane w punkcie 9 niniejszej Polityki Prywatności. Po wycofaniu przez Ciebie Twojej zgody zaprzestaniemy przetwarzania do danego celu.

c.  Analiza danych dotyczących Twojej aktywności na Stronach

·  Gromadzimy Twoje Dane Osobowe, w tym dane dotyczące lokalizacji, w celu ustalenia Twojego zaangażowania na Stronach (np. aby wiedzieć, jak korzystasz z naszych Stron, kiedy z nich korzystasz, jak często, z wykorzystaniem jakiego urządzenia, jak długo na nich pozostajesz, na jakie pozycje klikasz) w celu analizy tych informacji oraz ustalenia trendów w zakresie zachowań konsumentów i wzorców zachowań na podstawie tej analizy. Pomaga nam to poznać użytkowników Stron lepiej i dopasować nasze Strony do ustalonych preferencji użytkowników i również bardziej ogólnie – udoskonalić produkty Lniane muchy.

Podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda

Możesz wyrazić zgodę lub odmówić zgody na takie gromadzenie i wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych związanych z Twoją aktywnością na Stronach do celu przeprowadzania analizy danych dla ustalenia trendów i udoskonalania naszych Stron, oraz bardziej ogólnie – produktów Lniane muchy ustawiając swoje preferencje prywatności w tabeli dotyczącej prywatności, dostępnej na Stronach https://id.coke.com. Musisz jedynie kliknąć na odpowiednią kratkę, jeśli chcesz, aby Twoje Dane Osobowe były przetwarzane do celu umożliwienia nam przeprowadzania analizy tych Danych dla ustalenia trendów i udoskonalania naszych Stron, oraz bardziej ogólnie – produktów Lniane muchy, oraz “odkliknąć’ kratkę, jeśli sobie tego nie życzysz. Kratka jest niezaznaczona domyślnie.

Swoją zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych do wyżej wymienionego celu możesz wycofać poprzez wejście do tabeli dotyczącej prywatności, dostępnej na Stronach, oraz “odkliknięcie” odpowiedniej kratki. O wycofaniu swojej zgody możesz zawiadomić nas również e-mailem, dzwoniąc do nas lub pisząc, wykorzystując dane kontaktowe podane w punkcie 9 niniejszej Polityki Prywatności. Po wycofaniu przez Ciebie Twojej zgody zaprzestaniemy przetwarzania do danego celu.

d. Przechowywanie i udostępnianie treści, które publikujesz w Mediach Społecznościowych  

· W naszych Mediach Społecznościowych możesz udostępniać treści takie jak swoje zdjęcia, teksty, hasztagi, wideo i inne nagrania. Kiedy podajesz takie treści w naszych Mediach Społecznościowych, możemy podjąć decyzję o udostępnieniu niektórych z tych treści (oraz Twojego publicznego profilu w Mediach Społecznościowych) na naszych Stronach w ramach kampanii marketingowych, a bardziej ogólnie – w celu prezentacji i wyróżnienia naszych Stron oraz produktów Lniane muchy. Kiedy to robimy, przechowujemy Twoje Dane Osobowe w centralnej Bazie Danych Kontaktów z Klientami Lniane muchy.

Podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda

Możesz wyrazić zgodę lub odmówić zgody na takie gromadzenie i wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych do wyżej wymienionego celu, ustawiając swoje preferencje prywatności w tabeli dotyczącej prywatności, dostępnej na Stronach https://id.coke.com. Musisz jedynie kliknąć na odpowiednią kratkę, jeśli chcesz, aby Twoje Dane Osobowe były przetwarzane do celu umożliwienia nam przechowywania i udostępniania na naszych Stronach treści publikowanych przez Ciebie w Mediach Społecznościowych, oraz “odkliknąć’ kratkę, jeśli sobie tego nie życzysz. Kratka jest niezaznaczona domyślnie.

Swoją zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych do wyżej wymienionego celu możesz wycofać poprzez wejście do tabeli dotyczącej prywatności, dostępnej na Stronach, oraz “odkliknięcie” odpowiedniej kratki. O wycofaniu swojej zgody możesz zawiadomić nas również e-mailem, dzwoniąc do nas lub pisząc, wykorzystując dane kontaktowe podane w punkcie 9 niniejszej Polityki Prywatności. Po wycofaniu przez Ciebie Twojej zgody zaprzestaniemy przetwarzania do danego celu.

e. Administracja IT

· Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe do diagnozowania problemów z serwerem, administrowania Stronami i sprawdzania, czy działają one właściwie.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy w administrowaniu naszymi systemami i sieciami IT w celu zapewnienia właściwego działania Stron.

f. Transakcje

             

W przypadku, gdy dokonujesz na Stronach transakcji, takiej jak nabycie towaru Lniane muchy oraz towaru marek powiązanych, zapisujemy dane do płatności podawane przez Ciebie przy takiej transakcji, wraz z wszelkimi innymi Danymi Osobowymi, takimi jak adres, na który zakupione przez Ciebie produkty mają zostać wysłane. Twoje Dane Osobowe wykorzystujemy do dokonania transakcji i celów Twojego zakupu.

Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie Twoich danych osobowych do wykonania transakcji ma miejsce do celu wykonania umowy zakupu z Tobą.

g. Wypełnianie naszych obowiązków prawnych

· Wykorzystujemy dane w celu wypełniania naszych obowiązków prawnych, zastosowania się do orzeczeń w postępowaniach prawnych lub do nakazów władz państwowych, które mogą obejmować zarządzenia organów państwowych spoza Twojego kraju zamieszkania; kiedy uważamy, że zgodnie z prawem jesteśmy do tego zobowiązani, i kiedy ujawnienie Twoich Danych Osobowych jest ściśle niezbędne do wypełnienia wyżej wymienionych obowiązków prawnych, zastosowania się do orzeczeń w postępowaniu lub zarządzeń państwowych.

Podstawa prawna przetwarzania: wypełnianie naszych obowiązków prawnych.

g. Zgodna z prawem ochrona naszych interesów

· Wykorzystujemy dane w celu zgodnego z prawem egzekwowania naszych warunków, do ochrony naszej działalności lub działalności podmiotów z nami powiązanych, do ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia i/lub praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia podmiotów z nami powiązanych, jak również do umożliwienia dochodzenia przez nas dostępnych środków prawnych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy do zgodnej z prawem ochrony naszej organizacji.

h. Kwestie korporacyjne / Fuzje i Przejęcia  

· Wykorzystujemy dane w celu przeprowadzenia ewentualnej reorganizacji, fuzji, sprzedaży, realizacji wspólnego przedsięwzięcia, dokonania cesji, przeniesienia lub innego rozporządzenia całością lub dowolną częścią naszej działalności, aktywów lub zapasów (w tym w związku z ewentualnym postępowaniem upadłościowym lub podobnym postępowaniem).

Podstawa prawna przetwarzania: Nasze uzasadnione interesy w realizacji strategii korporacyjnej naszej firmy.

5. Jakie profilowanie wykonujemy?

a.  Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe do dokonywania oceny i profilowania w sposób zautomatyzowany, za pomocą User ID Google. Ta ocena i profilowanie są przeprowadzane dla osiągnięcia wymienionych celów opisanych w punkcie 4 Polityki Prywatności: (i) Analiza danych dotyczących Twojej aktywności na Stronach oraz (ii) Analiza danych z wykorzystaniem Twojego publicznego profilu w Mediach Społecznościowych oraz udostępnianych treści.

b. To profilowanie nie ma żadnych skutków prawnych dla Ciebie, nie ma również żadnego wpływu na korzystanie przez Ciebie ze Stron. Nie obejmuje żadnego monitorowania ani śledzenia Twoich indywidualnych zachowań, działań lub aktywności w jakikolwiek sposób. Jest ono stosowane wyłącznie do tego, aby pomóc nam poznać preferencje i zachowania użytkowników Stron ogólnie, i na podstawie tej analizy udoskonalić Strony i produkty Lniane muchy.

6. Komu ujawniamy Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe są ujawniane następującym odbiorcom:

1. Lniane muchy magia natury co pomaga nam w zarządzaniu naszymi Stronami i w naszej komunikacji z Tobą.

2.Kiedy uważamy to za niezbędne lub stosowne – odpowiednie władze, podmioty powiązane i strony trzecie: (a) w celu wypełniania naszych obowiązków prawnych; (b) w celu odpowiedzi na wnioski organów publicznych i państwowych, które mogą obejmować organy państwowe spoza Twojego kraju zamieszkania; (c) w celu egzekwowania naszych warunków; (d) w celu ochrony naszej działalności lub działalności wszystkich podmiotów z nami powiązanych; (e) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia i/lub praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia podmiotów z nami powiązanych, jak również (f) w celu umożliwienia nam dochodzenia dostępnych środków prawnych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść.

7. Usługodawcy – strony trzecie powiązane z reklamą

Prosimy mieć na uwadze, że nasi usługodawcy powiązani z reklamą online i poprzez e-maile mogą korzystać ze znaczników pikselowych, obrazów “web beacon” i czystych GIF’ów lub innych podobnych technologii w związku ze Stronami, aby pomóc w zarządzaniu naszymi kampaniami reklamowymi online oraz kampaniami mailingowymi oraz zwiększyć skuteczność takich kampanii. Przykładowo,  jeśli usługodawca zainstalował unikalny cookie na Twoim komputerze, może on również wykorzystywać znaczniki pikselowe, obrazy „web beacon”, czyste GIF-y lub podobne technologie do rozpoznawania cookie w czasie Twojej wizyty na Stronach oraz uzyskania wiedzy o tym, które z naszych reklam online sprawiły, że wszedłeś na nasze Strony, oraz usługodawca może dostarczać nam inne informacje tego rodzaju, do wykorzystania przez nas. Prosimy pamiętać, że możemy łączyć takie inne informacje dostarczone nam przez naszych usługodawców z Twoimi Danymi Osobowymi, które zgromadziliśmy wcześniej.

Do obsługi reklam na naszych Stronach możemy posługiwać się firmami reklamowymi – stronami trzecimi. Te firmy mogą wykorzystywać informacje (bez Twojego nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) o Twoich wizytach na Stronach w celu przedstawiania reklam towarów i usług, którymi jesteś zainteresowany.

8. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych, w jaki sposób możesz korzystać z tych praw i jak możesz skontaktować się z nami?

a. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych Osobowych  

Masz prawo:

· do otrzymania kopii wszystkich Danych Osobowych, które posiadamy na Twój temat;

· do domagania się od nas aktualizacji lub poprawienia wszystkich nieprawidłowych Danych Osobowych lub uzupełnienia wszystkich takich Danych niekompletnych;

· do zażądania wstrzymania przez nas przetwarzania Twoich Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Masz również prawo, w określonych okolicznościach:

· do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych;

· do zażądania od nas usunięcia Twoich Danych Osobowych;

· do ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych; oraz

· do zażądania od nas przekazania do Ciebie lub do innego administratora danych Twoich określonych Danych Osobowych, lub do zlecenia ich przekazania do takiego innego administratora.

b. Korzystanie z Twoich praw  

Jeśli zażyczysz sobie skorzystać z dowolnego z wyżej wymienionych praw, możesz skontaktować się z nami z wykorzystaniem poniżej podanych możliwości.

· Możesz wysłać do nas e-mail na następujący adres: biuro@lnianemuchy.pl

· Możesz zadzwonić do nas na numer: 530-460-651

· Możesz napisać do nas na następujący adres pocztowy: Lniane muchy ul.Zwycięzców 15, 58-200 Dzierżoniów

c. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych

Masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (w szczególności w Państwie Członkowskim Twojego zwyczajowego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia), jeśli jesteś zdania, że jakiekolwiek z Twoich Danych Osobowych są przetwarzane w sposób stanowiący naruszenie Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych nr 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe?

a. Zamierzamy przechowywać Twoje prawidłowe i aktualne Dane Osobowe. Usuniemy Twoje Dane Osobowe, kiedy nie będziemy już ich potrzebować.

b. Przechowujemy Twoje Dane Osobowe, które wykorzystujemy do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, przez okres maksymalnie 2 lat, z zastrzeżeniem obowiązywania wymogów prawnych nakładających na nas obowiązek przechowywania Twoich Danych Osobowych przez okres dłuższy lub krótszy

c. Aby dowiedzieć się, jak długo przechowujemy cookies na Twoim urządzeniu końcowym, zapoznaj się z naszą Polityką Cookies

11. Korzystanie ze Stron Internetowych przez osoby nieletnie i ostrzeżenie dla rodziców

a. Ze Stron osoby w wieku 13 – 16 lat mogą korzystać za zgodą rodziców. Prosimy, aby inne osoby poniżej 13 roku życia nie podawały Danych Osobowych za pośrednictwem Strony. W celu umożliwienia przetwarzania Danych Osobowych nieletnich zastrzegamy sobie w każdym przypadku prawo do poproszenia o dowód zgody rodzica.

b. W przypadku niektórych Stron lub Aplikacji mogą istnieć ograniczenia wiekowe w oparciu o stosowność pewnych treści do określonego wieku lub o to, co jest dozwolone przez prawo. W przypadku, gdy zastosowanie mają określone ograniczenia wiekowe, zostaną one wyraźnie zaznaczone na odpowiedniej Stronie, oraz możemy zadawać pytania w celu weryfikacji Twojego wieku przed korzystaniem ze strony.

12. Jakie transfery Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy wykonujemy?

– Standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez komisję UE zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO (w celu uzyskania dostępu do decyzji Komisji UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących transferów do podmiotów przetwarzających z siedzibą w Krajach trzecich należy kliknąć tutaj; oraz

12. Obowiązujące prawo

Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego oraz wszelkim innym obligatoryjnym warunkom przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, i będzie interpretowana zgodnie z nimi.

14. Aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności  

a. Możesz sprawdzić, kiedy ta Polityka Prywatności została zaktualizowana po raz ostatni w sekcji – “OSTATNIE POPRAWKI” na górze tej strony.

b. Wszystkie zmiany przewidywane w niniejszej Polityce Prywatności będą podawane do Twojej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem przed faktycznym wejściem w życie tych zmian.

Niniejszą Politykę Prywatności możesz wydrukować, pobrać lub w inny sposób zachować jej kopię (oraz kopię każdej wersji zaktualizowanej) do własnej dokumentacji.

Obowiązek Informacyjny RODO

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego www.lnianemuchy.pl dalej zwanym (E-sklep)jest przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe Lnianemuchy ul.Zwycięzców 15 58-200 Dzierżoniów.

Administrator informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach E-Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera;
2. podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w E-Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Panią/Pana konta w E-Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w E-Sklepie. Jeżeli dokonuje Pani/Pan transakcji bez zakładania konta w E-Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora na czas ich realizacji oraz na podstawie Pani / Pana zgody – do czasu cofnięcia zgody;
4. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
5. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
7. dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;
8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach E-Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w E-Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach E-Sklepu; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach E-Sklepu;
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane;
10. dane kontaktowe  ochrony danych u Administratora – adres e-mail: biuro@lnianemuchy.pl

EnglishPolish